«Біостатистика» є обов'язковою дисципліною у підготовці докторів філософії, що має на меті підготовку кваліфікованих наукових кадрів, здатних самостійно вести науково-дослідну роботу, ставити й вирішувати актуальні наукові завдання із застосуванням статистичних методів. 

Курс складається з двох модулів:

Модуль 1. Методологія медико-біологічних статистичних досліджень.

Модуль 2. Загальні принципи та особливості статистичного аналізу даних у медико-біологічних наукових дослідженнях.

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 180 годин (6 кредитів ЄКТС) на два роки навчання.